Ansökan om stipendium

Ansökan skall vara inlämnad senast den 1 april respektive 15 oktober för att behandlas under aktuellt år.

För studie- och forskningsprojekt gällande metodutveckling inom internationell marknadsföring samt projekt som utvecklar och stärker svensk export. Sökande kan då även vara praktikant vid handelskammare i utlandet, konsulat eller Exportrådskontor.

Stipendium ges ej till avslutade eller till inom kort avslutade projekt. Stipendium ges ej heller till egna studier. Examensarbete med starkt exportintresse kan dock komma i fråga.

För ytterligare upplysningar, kontakta:
stipendier(@)exportutveckling.se

Ansökan gör du genom att fylla i formuläret här nedan. Ansökningar som skickas in via brev behandlas inte.

Sökande:
Vid fler än en projektdeltagare, ange den som fungerar som projektledare.
Uppgifter om övriga deltagare, samt deras meriter, lämnas som bilaga.

Formulär

Ditt namn (obligatorisk)

Adress (obligatorisk)

Postnummer och ort (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)

Personnr (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Medborgarskap (obligatorisk)

Antal övriga projektdeltagare (obligatorisk)

Bifoga uppgifter om övriga deltagare, om relevant*

Universitets-/ Högskole- / Institutionstillhörighet, Svenska handelskammare i utlandet, samt ev handledare (obligatorisk)

Utbildning. Ange uppgifter om avlagda examina/år respektive pågående utbildning. (Obligatorisk)

Bifoga betygskopia etc*

Bifoga ytterligare betygskopia etc*

Referenser. Bifoga gärna en kort skriftlig rekommendation/kommentar från handledare, institutionsledning, handelskammarchef eller motsvarande. (Obligatorisk)

Bifoga referens*

Bifoga ytterligare referens*

Övriga meriter och erfarenheter som är relevanta för det planerade projektet, inkl språkkunskap. (Obligatorisk)

Projektbeskrivning (sammanfatta här den bilagda projektbeskrivningen, bestående av rubrik, syfte, beskrivning och tidsplan) Ange i vad mån projektet är fastställt i förhållande till institutionsledning, handelskammarchef, etc. (Obligatorisk)

Bifoga hela din projektbeskrivning här*

Budget för projektet (specificera direkta kostnader och ange ungefärliga betalningstidpunkter) Ange om du har ansökt om eller kommer att erhålla finansiering även från annat håll i form av bidrag, stipendier, lön etc. (Obligatorisk)

Jag accepterar, för det fall att stipendium beviljas, att redovisning skall ske till Stiftelsen enligt rapportmallen tillgänglig nedan på denna sida, snarast efter projektets avslutande. Om projektet pågår en längre tid skall delredovisning ske senast 12 månader efter utbetalt stipendium. Jag accepterar också att utbetalt stipendium skall återbetalas till Stiftelsen för det fall att projektet av någon anledning ej genomförs. (Obligatorisk)

*För att ta bort en fil du bifogat, klicka på "Välj fil" och sedan på "Avbryt".

Dina uppladdade filer får vara max 2000 kb styck och måste vara i formatet jpg, jpeg, png, gif, pdf, doc, docx, ppt, pptx, odt, avi, ogg, m4a, mov, mp3, mp4, mpg, wav, and wmv.

Rapportmall

Länk till rapportmall (PDF) >>