Ivan lämnar Stiftelsen Fonden för Exportutveckling

Efter 32 år lämnar Ivan Isendor styrelsen för Stiftelsen Fonden för Exportutveckling. Som Föreningen Företagsekonomiska Institutets – 1888 representant har Ivan skött ekonomin åt Stiftelsen sedan 1994. ”Som den person Ivan är, har han haft ypperligt god ordning på finanserna under alla år och varit en trygghet för styrelsen. Ivan lämnar nu över böckerna i bästa skick till Håkan Skötte, fondens nye kassör” säger Anders Lundwall, Fondens ordförande. ”Ivans engagemang har satt sin prägel på hur Stiftelsen i allt väsentligt kommit att utvecklas till vilket vi är honom ett stort tack skyldiga” avslutar Anders Lundwall.

Ivan Isendor