Enligt den grekiska mytologin var Hermes bl a. handelns
och köpmännens skyddspatron. Han var även gudarnas
budbärare, och hans snabbhet symboliseras av vingar på
hälar och hatt.

Statyetten har utförts av konstnären Thomas Qvarsebo.