StatyettInformation

Svenska företag bidrar till det ökade svenska välståndet genom sin export och sin innovationskraft. De exporterar och importerar varor och tjänster, investerar utomlands och lockar till sig utländskt kapital. Tillsammans bidrar handeln och utbytet med andra länder till att bibehålla den svenska framgångssagan och till att positionera Sverige internationellt.

För att visa den globala handelns betydelse och uppmuntra företag som bidrar till att stärka Sverige utomlands delas EXPORT HERMES ut årligen.

Sedan 1981 har denna utmärkelse årligen delats ut till företag i Sverige som kunnat uppvisa förnämliga exportresultat. Genom åren har över 50 framgångsrika svenska exportföretag fått ta emot priset.

Kriterier

De nominerade ska uppfylla följande kriterier:

  • Moderbolaget eller företaget har sitt huvudkontor i Sverige.
  • Koncernens omsättning (moderbolag, samt företag utomlands) överstiger 10 Mkr.
  • Företaget har på ett innovativt sätt vuxit internationellt (t.ex. genom att etablera sig på nya marknader, genom att ta marknadsandelar eller genom att sätta Sverige på kartan inom nya branscher och i nya länder).
  • Företaget har sunda finanser.

 

Kronprinsessan Victoria har under flera år medverkat vid utdelningsceremonin som äger rum vid Världshandelsdagen i augusti.

Kronprinsessan Victoria har under flera år medverkat vid utdelningsceremonin.

Utmärkelse består av en statyett i brons gjord av konstnären Thomas Qvarsebo samt diplom framställt av Ann-Catrine Sandäng.

Nominera till Export Hermes