Stiftarna

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
Sveriges Handelskamrar
Sveriges Marknadsförbund
Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888
Föreningen Mercuri-Schartauanerna

Styrelseledamöter

Peter Weiss och Eva Häussling från Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
Anders Lundwall och Torbjörn Lindhe, oberoende ledamöter tidigare utsedda av Sveriges Handelskamrar
Francesca O’Brien Apelgren och Elisabeth Trotzig Lundgren från Sveriges Marknadsförbund
Torbjörn Larm och Susanne Jakobson från Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888
Christina Vallin och Emnet Elisabet Jonsson från Föreningen Mercuri-Schartauanerna

Ordförande: Anders Lundwall, exporthermes(@)exportutveckling.se
Sekreterare: Torbjörn Lindhe
Kassör/kassaförvaltare: Torbjörn Larm