Stiftarna

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
Sveriges Handelskamrar
Sveriges Marknadsförbund
Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888
Föreningen Mercuri-Schartauanerna

Styrelseledamöter

Peter Weiss och Eva Häussling från Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
Anders Lundwall och Torbjörn Lindhe från Sveriges Handelskamrar
Peter Nyström och Francesca O’Brien Apelgren från Sveriges Marknadsförbund
Håkan Skötte och Madeleine Limé från Föreningen Företagsekonomiska Institutet 1888
Leif Tybring och Emnet Elisabet Jonsson från Föreningen Mercuri-Schartauanerna

Ordförande: Anders Lundwall från Sveriges Handelskamrar, exporthermes(@)exportutveckling.se