StatyettUnder våren är det åter dags att nominera företag till EXPORT HERMES. 

För 2017 är nomineringstiden framflyttad till hösten.

De nominerade ska uppfylla följande kriterier:

  • Moderbolaget eller företaget har sitt huvudkontor i Sverige
  • Koncernens omsättning (moderbolag, samt företag utomlands) överstiger 10 Mkr
  • Företaget har på ett innovativt sätt vuxit internationellt (t.ex. genom att etablera sig på nya marknader, genom att ta marknadsandelar eller genom att sätta Sverige på kartan inom nya branscher och i nya länder)
  • Företaget har sunda finanser.

Nominera till Export Hermes

  1. Ladda ner formuläret
  2. Fyll i formuläret
  3. Skicka ditt ifyllda formulär via e-post till: exporthermes(at)exportutveckling.se

Ansökningsförfarande ska innehålla:

  • Application Form (”Export_Hermes_Application_Form.docx”)
  • Det senaste årets årsredovisning (svenska eller engelska)

Frågor? Välkommen att kontakta exporthermes(at)exportutveckling.se

_______________