StipendiumInformation

Fonden för Exportutveckling utlyser årligen, vår och höst, i samarbete med ICC och Ehrenfr. och Lola Owesens Stipendiefond, ett antal stipendier för projekt som syftar till att utveckla och stärka svensk export. Även praktikant vid svensk handelskammare i utlandet, konsultat eller Business Sweden-kontor kan ansöka för ett specifikt projekt att genomföras under praktikanttiden.

Information om möjligheten att söka sådana stipendier sänds under vår och höst till flertalet universitet/högskolor inom landet samt till handelskammare i utlandet, med syfte att nå intressenter etc som planerar projekt inom detta ämnesområde.

Kriterier

Stipendier ges ej till person för egna studier utomlands. Dock kan examensarbete och dylikt med allmänt exportintresse komma ifråga.

Stipendieansökan skall innehålla:

  • En noggrann beskrivning av projektet med syfte, förväntat resultat, budget och tidsplan
  • Dokumentation av den/de sökandes kvalifikationer för att kunna genomföra projektet/arbetet (gärna med kort skriftlig kommentar från handledare, institutionsledning eller motsvarande)

Ansök om stipendium här